YhdistysKoillismaan Seudun Muisti ry on perustettu 2011. Yhdistys toimii Kuusamon, Taivalkosken ja Posion alueilla. Yhdistys on muistisairaiden ja läheisten potilas- ja omaisjärjestö ja on Muistiliiton jäsen. Y-tunnus: 2818822-8
  
     Yhdistyksen tavoitteena on
  • edistää muistisairaiden ja läheisten elämänlaatua, hoitoa ja tukimuotoja. 
  • vaikuttaa muistisairaiden ja läheisten oikeuksien toteutumiseen 
  • vähentää muistisairauksien aiheuttamia haittavaikutuksia
  • ennaltaehkäistä muistisairauksia ja edistää aivoterveyttä.
        "Näin laulamalla tahdon viettää
        tämänkin päivän.
        Vaik`ahdistaakin joskus huolet,
        etsin esiin kivat puolet.
        Teen hauskaksi näin päivän."

Rahankeräyksen toimeenpano lupanumero RA/2017/1181 on voimassa 1.1.2018-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Yhdistys on toiminut muistiasioiden äärellä jo 10 vuotta.


Yhdistyksen hallitus 2021

Kirsti Karvonen, puheenjohtaja
040 591 2706
kirsti.karvonen@kuusamo.fi

Reijo Ronkainen, varapuheenjohtaja
040 077 8454
reijo.rronkainen@gmail.com

Suvi Välijärvi, sihteeri
040 860 0109
suvi.valijarvi@kuusamo.fi

Arja Kemppainen, talousvastaava
045 610 9185
arja51.kemppainen@gmail.com

Kirsi Mustaniemi, työikäistoiminnasta vastaava
040 654 5170
kirsi.mustaniemi@kuusamo.fi

Maili Määttä, jäsenvastaava yhdessä Kielo Ronkaisen kanssa
040 821 4134
maili.maa@luukku.com

Vuokko Niemi, kahvila- ja retkivastaava
0400 596 753
vuke.niemi@gmail.com 

Ulla Pohjola, aivovirike- ja retkivastaava
040 764 2209
ulla-pohjola@netti.fi

Veli Tolonen, retkivastaava
045 154 2345
vellu.tolonen@gmail.com