Hanke

Tuuhan Völöjyyn- hanke: Toimintaa muistisairautta sairastavan ja läheisen tueksi 


Tuuhan Völöjyyn on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) rahoittama ja Koillismaan Seudun Muisti ry:n hallinnoima vuosina 2017-2019 kehittämisavustuksella toimiva hanke. Toiminta-alue on Kuusamo, Taivalkoski ja Posio. Hankkeella on toimitilat MuistiPirtillä, Kitkantie 25, Kuusamo.

Yhteistyökumppaneita muistisairaiden ja läheisten lisäksi ovat erilaiset taide- ja kulttuuriyhdistykset ja kyläyhteisöt. 

Muistisairaus voi heikentää ihmisen kykyä ilmaista itseään ja tulla täten ymmärretyksi. Sairaus vähentää oma-aloitteisuutta ja voi murentaa itsetuntoa. Asuminen omassa, tutussa ympäristössä lisää ihmisen toimijuutta, turvallisuuden tunnetta sekä yhteenkuuluvuutta. Muistisairailta ja läheisiltä tulee kuitenkin viestiä, että ystävät ja tuttavat kaikkoavat ympäriltä, naapurit eivät enää piipahda kylässä eikä kyläilykutsuja tule sen jälkeen, kun muistisairaus on diagnosoitu jollekin perheenjäsenistä. Myös harrastukset voivat jäädä joko muistisairauteen sairastuneen itsensä päätöksellä, kyytiongelmien vuoksi tai harrastus on sen laatuinen, että sen asettamat vaatimukset osoittautuvat muuttuneessa tilanteessa muistisairauteen sairastuneelle ylivoimaisiksi.

Muistisairaus etenee kuitenkin hitaasti ja sairauden varhaisessa vaiheessa saadun diagnoosin ja sopivan lääkityksen avulla muistisairauteen sairastuneella ihmisellä on hyvinkin paljon toimintakykyä jäljellä. Usein siinä tarvitaan muiden apua ja tukea, rinnalla kulkijaa, jotta se sopiva ja muistisairaalle itselleen mielekäs toiminta löytyy ja siihen osallistuminen mahdollistuu. Kaikkea ei voi myöskään sälyttää läheiselle. Läheinen huolehtii usein jo monista asioista arjen sujumiseksi ja tarvitsee yhtä lailla apua, tukea sekä lepohetkiä jaksamisekseen. Muistisairauteen sairastuneella ihmisellä ja hänen läheisellään on oikeus elää mahdollisimman omannäköistä elämää sairaudestaan huolimatta.

Luonnolla, taiteella ja kulttuurilla on monenlaisia suotuisia vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja näitä keinoja hyödynnetään Tuuhan Völöjyyn- hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hanke on tehnyt aiesopimukset eri kulttuuri- ja kyläyhdistysten kanssa. Pilottikylinä toimivat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion taajamien lisäksi Vuotunki/ Määttälänvaara ja Kuolion kylät Kuusamosta, Lohirannan kylä Posiolta sekä Metsäkylä Taivalkoskelta. Yhdistyksistä mukana ovat Kuusamon Taidetuki ry, Kuusamon Senioritanssijat ry ja Kuusamon matkailuoppaat. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat Kuusamon seurakunta, Koillismaan Seudun Omaiset ja läheiset ry, Kuusamon kaupunki sekä Vanhassa vara parempi- hanke.

Pilottikylille ja taajamiin perustetaan kehittämisryhmät, joiden kanssa rakennetaan kullekin kylälle yksilöllinen toimintakulttuuri, joka jää elämään ja kehittymään hankkeen päättymisen jälkeen.

Ota rohkeasti yhteyttä!

projektikoordinaattori/vs Raija Hietala p. 040 751 2175   
s-posti hanke(ät)koillismaanseudunmuisti.fi

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet:

Ulla Ingalsuo-Laaksonen, ohjausryhmän puheenjohtaja, Kuusamon Taidetuki ry

Anne Vanttaja, Kuusamon seurakunta

Taina Laakso, Muistiliitto

Minna Kaltio, Pohjois-Pohjanmaan Muistiluotsi

Pirkko Määttä, Kuusamon kaupunki

Reijo Palosaari, Vuotungin maamiesseura

Helena Palosaari, Kuusamo-seura

Reijo Ronkainen, Koillismaan Seudun Muisti ry

Arto Veteläinen, Kuolin Kylät

Kirsti Karvonen, Koillismaan Seudun Muisti ry

Kerttu Lohilahti, Lohirannan Kylä, Posio

Sanna Vääräniemi, Metsäkylä, Taivalkoski

Suoma Määttä, Kokemusasiantuntija

Salme Määttä, Omaisjäsen