Hanke

Tuuhan Völöjyyn- hanke: Toimintaa muistisairautta sairastavan ja läheisen tueksi 

Tuuhan Völöjyyn on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) rahoittama ja Koillismaan Seudun Muisti ry:n hallinnoima vuosina 2017-2021 kehittämisavustuksella toimiva hanke. Toiminta-alue on Kuusamo, Taivalkoski ja Posio. Hankkeella on toimitilat Kumppanuustalo Nuotassa, Kitkantie 110, Kuusamo.

Yhteistyökumppaneita muistisairaiden ja läheisten lisäksi ovat erilaiset taide- ja kulttuuriyhdistykset ja kyläyhteisöt kolmen kunnan alueelta. 

Muistisairaus voi heikentää ihmisen kykyä ilmaista itseään ja tulla täten ymmärretyksi. Sairaus vähentää oma-aloitteisuutta ja voi murentaa itsetuntoa. Asuminen omassa, tutussa ympäristössä lisää ihmisen toimijuutta, turvallisuuden tunnetta sekä yhteenkuuluvuutta. Muistisairailta ja läheisiltä tulee kuitenkin viestiä, että ystävät ja tuttavat kaikkoavat ympäriltä, naapurit eivät enää piipahda kylässä eikä kyläilykutsuja tule sen jälkeen, kun muistisairaus on diagnosoitu jollekin perheenjäsenistä. Myös harrastukset voivat jäädä joko muistisairauteen sairastuneen itsensä päätöksellä, kyytiongelmien vuoksi tai harrastus on sen laatuinen, että sen asettamat vaatimukset osoittautuvat muuttuneessa tilanteessa muistisairauteen sairastuneelle ylivoimaisiksi.


Muistisairaus etenee kuitenkin hitaasti ja sairauden varhaisessa vaiheessa saadun diagnoosin ja sopivan lääkityksen avulla muistisairauteen sairastuneella ihmisellä on hyvinkin paljon toimintakykyä jäljellä. Usein siinä tarvitaan muiden apua ja tukea, rinnalla kulkijaa, jotta se sopiva ja muistisairaalle itselleen mielekäs toiminta löytyy ja siihen osallistuminen mahdollistuu. Kaikkea ei voi myöskään sälyttää läheiselle. Läheinen huolehtii usein jo monista asioista arjen sujumiseksi ja tarvitsee yhtä lailla apua, tukea sekä lepohetkiä jaksamisekseen. Muistisairauteen sairastuneella ihmisellä ja hänen läheisellään on oikeus elää mahdollisimman omannäköistä elämää sairaudestaan huolimatta.

Luonnolla, taiteella ja kulttuurilla on monenlaisia suotuisia vaikutuksia ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja näitä keinoja hyödynnetään Tuuhan Völöjyyn- hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisätietoja toiminnasta ja ryhmistä toimintaa-sivuston alla. Tule mukaan myös vapaaehtoiseksi järjestämään toimintaa tai vaikkapa toimimaan muistikaverina, luontoystävänä tai kulttuurikummina.

Hanke on tehnyt aiesopimukset eri kulttuuri- ja kyläyhdistysten kanssa. Pilottikylinä toimivat Kuusamon, Taivalkosken ja Posion taajamien lisäksi Vuotunki/Määttälänvaara ja Kuolion kylät Kuusamosta, Lohirannan kylä Posiolta sekä Metsäkylä Taivalkoskelta. Yhdistyksistä mukana ovat Kuusamon Taidetuki ry, Kuusamon Senioritanssijat ry ja Kuusamon matkailuoppaat. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat Kuusamon seurakunta, Koillismaan Seudun Omaiset ja läheiset ry, Kuusamon kaupunki sekä Vanhassa vara parempi- hanke.

Pilottikylille ja taajamiin perustetaan kehittämisryhmät, joiden kanssa rakennetaan kullekin kylälle yksilöllinen toimintakulttuuri, joka jää elämään ja kehittymään hankkeen päättymisen jälkeen. Toiminnasta lisätietoja löydät esimerkiksi näiltä nettisivuilta, yhdistyksen Facebook -sivuilta ja soittamalla. Tervetuloa mukaan!

Ota rohkeasti yhteyttä!

Elina Kemppainen, projektikoordinaattori (syksystä 2020 alkaen)
puhelin: 040 751 2175   
sähköposti: hanke(ät)koillismaanseudunmuisti.fi

Hankkeen ohjausryhmän jäsenet:

Ulla Ingalsuo-Laaksonen, ohjausryhmän puheenjohtaja, Kuusamon Taidetuki ry
kulttuurijohtaja, Kuusamon kaupunki

Anne Vanttaja, diakoni, Kuusamon seurakunta

Taina Laakso, asiantuntija (järjestötyö, Pohjois-Suomi), Muistiliitto

Minna Kaltio, muistiluotsi/muistiasiantuntija (vapaaehtoistyö), Oulun seudun muisti ry.

Pirkko Määttä, hyvinvointikoordinaattori, Kuusamon kaupunki

Reijo Palosaari, Vuotungin maamiesseura, Kuusamo

Helena Palosaari, Kuusamo-seura

Reijo Ronkainen, Koillismaan seudun muisti ry

Arto Veteläinen, Kuolion kylät, Kuusamo

Kirsti Karvonen, Koillismaan seudun muisti ry

Kerttu Lohilahti, Lohirannan kylä, Posio

Sanna Vääräniemi, Metsäkylä, Taivalkoski

Suoma Määttä, Kokemusasiantuntija, 11/2020 lähtien Liisa Kinnunen

Salme Määttä, Omaisjäsen

Ohjausryhmän kokoukset:
torstaina 25.2.2021 klo 13-15 Teamsissa ja Kumppanuustalo Nuotassa
perjantaina 28.5.2021 klo 12.30 Teamsissa ja Kumppanuustalo Nuotassa