Uusi vuosi, uudet kujeet

Julkaisupäivämäärä: Jan 16, 2018 6:8:48 AM

Uuden Vuoden kynnyksellä meillä on tapana tehdä erilaisia lupauksia. Lopetamme tupakoinnin tai ainakin aloitamme tupakkilakon, laihdutamme, kohotamme kuntoa, paranamme itsemme ja läheistemme hyvinvointia monella eri tapaa. Entä jos nyt teemme lupauksen ja päätöksen heti tänään, vaikka vuoden vaihde menikin, sellaisesta asiasta kuin oikeudellinen ennakointi. Kuulostaa hankalalta ja vieraalta. Ja ehkäpä kaukaiseltakin asialta. Mutta avataanpa hieman mitä se tarkoittaa.

Oletko koskaan miettinyt kuka saa ja voi päättää sinua koskevia asioita, jos sinä et itse sairauden, vamman tai muun syyn vuoksi päättää asioista tai et kykene ilmaisemaan omaa tahtoasi. Ja miten sinä haluaisit asioitasi hoidettavan?

Paras tapa turvata itsemääräämisoikeuden toteutuminen omalla kohdalla on tuoda tahtonsa esiin hyvissä ajoin. Tähän kuuluu muun muassa oikeudellinen ennakointi, eli asioiden ja asiakirjojen kuntoon saattaminen, kun on vielä terve ja kykenee ymmärtämään käsillä olevan asian merkityksen ja sisällön. Etenkin hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus on syytä saattaa kuntoon.

Olen kuullut monen ihmisen sanovan, että kyllähän puoliso hoitaa. Ja niin varmaan hoitaakin. Ja myös yhteisellä tilillä tai valtakirjalla pärjää aika pitkälle arjen asioiden hoidossa. Mutta kun tuo elämä on sellainen vekkuli, että se ei kerro mitä huominen tuo tullessaan itse kullekin, niin kyllä oman tahdon ja toiveiden turvaaminen olisi hyvä tehdä ajoissa. Juuri nyt!

Itsemääräämisoikeus tarkoittaa sitä, että ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi omassa asiassa, oikeus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Oikeus määrätä itseään koskevista asioita tulee arvioida kulloisessakin tilanteessa erikseen, eli itsemääräämisoikeutta ei menetä tietyllä hetkellä kokonaisuudessaan.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sen varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden, henkisen toimintakyvyn heikkenemisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioitaan itse.

Hoitotahdossaan henkilö ilmaisee hoitoa ja hoivaa koskevan tahtonsa sellaisen tilanteen varalta, jossa hän ei enää kykene tekemään päätöksiä.

Ensimmäinen askel asioiden kuntoon saattamiseksi, on ottaa asioista selvää. Kysy lisää oikeusaputoimistosta, pankkien lakimiehiltä, asianajo- ja lakiasiaintoimistoilta, Edunvalvontavaltuutus ry:ltä. Tärkeää on myös keskustella läheisten kanssa. Ja toinen askel on se, kun saatat paperit kuntoon.

Etukäteisjärjestelyillä lisäät turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta, asiat hoituvat haluamallasi tavalla, kun olet saattanut oman tahtotilasi läheistesi tietoisuuteen ja turvannut niiden toteutumisen kirjallisella ja lainvoimaisella asiakirjalla. Tämä ehkäisee myös mahdollisten ristiriita tilanteiden syntyä, vähentää epätietoisuutta sekä nopeuttaa asioiden sujumista.

Oikein Onnellista ja turvallista alkanutta Uutta Vuotta!